21okt2018

Wir danken dir, Gott, wir danken dir, BWV 29

at 11:00

Saint Norbert Church, Dageraadplaats, Antwerp

The Antwerp Baroque Orchestra and Het Groot Akkoord, led bij Emmanuel Van Kerckhoven, will play the cantata "Wir danken dir, Gott, wir danken dir" BWV 29 by J.S. Bach during Sunday service. This cantate service is part of the festivities around the first presentation of the new baroque organ to the general public in the context of Antwerp Baroque. Rubens inspires.

The soloists are Elke Janssens (soprano), Jorg Delfos (altus), Stephan Adriaens (tenor) and Joris Stroobants (bass). Het Groot Akkoord is prepared by Els Spanhove. Father Hans Vanackere precedes the service. Dick Würsten explains the lyrics and music of this cantata. 

Entrance fee: free contribution.
(target price € 5 per person)

 

Detailed explanation of the cantata is possible prior to the service. For more information: click here (Dutch only).

 

* * *

 

The Antwerp Baroque Orchestra en Het Groot Akkoord onder leiding van Emmanuel Van Kerckhoven, voeren tijdens de liturgische dienst de cantate "Wir danken dir, Gott, wir danken dir" BWV 29 van J.S. Bach uit. Deze cantatedienst maakt deel uit van de feestelijkheden rond de eerste presentatie van het nieuwe barokorgel aan het grote publiek in het kader van Antwerpen Barok. Rubens inspireert.

De solisten zijn Elke Janssens, (sopraan), Jorg Delfos (altus), Stephan Adriaens (tenor) en Joris Stroobants (bas). Het Groot Akkoord is voorbereid door Els Spanhove. De voorganger is E.H. Kan. Hans Vanackere. Dominee Dick Würsten licht de tekst en de muziek van deze cantate toe.

Toegang: vrije bijdrage.
(richtprijs € 5 per persoon)

 

Uitgebreide toelichting bij de cantate voorafgaand aan de zondagsdienst is mogelijk. Voor meer informatie: klik hier.

 

Toelichting bij de cantatedienst van 21 oktober 2018.

 

Deze cantatedienst is mogelijk dankzij de steun van 

Go back