10feb2019

Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 93

at 11:00

Saint Norbert Church, Dageraadplaats, Antwerp

The Antwerp Baroque Orchestra and Het Groot Akkoord, led bij Emmanuel Van Kerckhoven, will play the cantata "Wer nur den lieben Gott, lässt walten" BWV 93 by J.S. Bach during Sunday service. 

The soloists are Astrid Stockman (soprano), Jorg Delfos (altus), Adriaan De Koster (tenor) and Joris Stroobants (bass). Het Groot Akkoord is prepared by Els Spanhove. Father Hans Vanackere precedes the service. Dick Würsten explains the lyrics and music of this cantata. 

Entrance fee: free contribution.
(target price € 5 per person)

 

Detailed explanation of the cantata is possible prior to the service. For more information: click here (Dutch only).

 

* * *

 

The Antwerp Baroque Orchestra en Het Groot Akkoord onder leiding van Emmanuel Van Kerckhoven, voeren tijdens de liturgische dienst de cantate "Wer nur den lieben Gott lässt walten" BWV 93 van J.S. Bach uit. 

De solisten zijn Astrid Stockman, (sopraan), Jorg Delfos (altus), Adriaan De Koster (tenor) en Joris Stroobants (bas). Het Groot Akkoord is voorbereid door Els Spanhove. De voorganger is Kan. Hans Vanackere. Dominee Dick Würsten licht de tekst en de muziek van deze cantate toe.

Toegang: vrije bijdrage.
(richtprijs € 5 per persoon)

 

Uitgebreide toelichting bij de cantate voorafgaand aan de zondagsdienst is mogelijk. Voor meer informatie: klik hier.

Toelichting bij de cantate van 10 februari 2019.

 

Deze cantatedienst is mogelijk dankzij de steun van 

Go back